Polityka Stanów Zjednoczonych wobec rewolucji kubańskiej w latach 1959 - 1962

Spis treści

 1. Strona tytułowa
 2. Spis treści
 3. Wstęp
 1. Kryzys i upadek rządów Fulgencia Batisty na Kubie (1956 - 1959 r.)
  1. Charakterystyka sytuacji na Kubie przed rewolucją 1959 r.
  2. Atak zbrojnej grupy Fidela Castro na koszary Moncada (26 lipca 1953 r.)
  3. Powstanie Ruchu 26 Lipca (1955 r.)
  4. Pakt z Miami (15 października 1957 r.)
  5. Zmiana polityki Stanów Zjednoczonych wobec dyktatury Fulgencia Batisty w 1957 r.
  6. Embargo USA obejmujące dostawy broni i amunicji na Kubę (marzec 1958 r.)
  7. Próba obalenia Batisty przy pomocy strajku generalnego w kwietniu 1958 r.
  8. Operacja "Verano" (maj - sierpień 1958 r.)
  9. Pakt z Caracas (20 grudnia 1958 r.)
  10. Okoliczności przeprowadzenia na Kubie wyborów prezydenckich 3 listopada 1958 r.
  11. Rezygnacja i ucieczka Fulgencia Batisty (1 stycznia 1959 r.)
  12. Podsumowanie
 2. Przyczyny zerwania stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Kuby 3 stycznia 1961 r.
  1. Interpretacje amerykańsko - kubańskiego kryzysu dyplomatycznego
  2. Początek rządów Fidela Castro
  3. Wizyta Fidela Castro w Stanach Zjednoczonych (15 - 26 kwietnia 1959 r.)
  4. Reforma rolna (17 maja 1959 r.)
  5. Ustawa naftowa i górnicza - 21 i 28 października 1959 r.
  6. Narastanie konfliktu kubańsko-amerykańskiego i próby jego przezwyciężenia na przełomie 1959 - 1960 roku
  7. Zwrot w polityce USA wobec Fidela Castro (styczeń 1960 r.)
  8. Nawiązanie współpracy pomiędzy Kubą a Związkiem Radzieckim (luty 1960 r.)
  9. Potwierdzenie przez USA aktualności doktryny Monroea 14 lipca 1960 r.
  10. Zerwanie stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Kuby 3 stycznia 1961 r.
  11. Podsumowanie
 3. Dyplomacja USA wobec rządów Fidela Castro na forum międzyamerykańskim w latach 1960 - 1962
  1. Tło prawne akcji dyplomatycznej USA wobec Kuby na forum OPA. Deklaracja z Caracas (1954 r.)
  2. "Operacja Panamerykańska" (1958 - 1960)
  3. V Konferencja Konsultatywna Ministrów Spraw Zagranicznych OPA w Santiago de Chile (12 - 18 sierpnia 1959 r.)
  4. Skarga Republiki Kuby przeciwko USA do Rady Bezpieczeństwa ONZ (11 lipiec 1960 r.)
  5. VI i VII Konferencja Konsultatywna Ministrów Spraw Zagranicznych OPA w San José (sierpień 1960 r.)
  6. Uchwalenie Deklaracji OPA z San José - Kostaryka (28 sierpnia 1960 r.)
  7. Geneza "Sojuszu dla Postępu"
  8. Podpisanie Karty z Punta del Este (17 sierpnia 1961 r.)
  9. Wysiłki na rzecz zwołania konferencji konsultatywnej ministrów spraw zagranicznych OPA w sprawie Kuby (październik - grudzień 1961 r.)
  10. VIII Konferencja Konsultatywna Ministrów Spraw Zagranicznych OPA w Punta del Este (22 - 31 stycznia 1962 r.)
  11. Rezolucje uchwalone na VIII Konferencji Konsultatywnej Ministrów Spraw Zagranicznych OPA (Punta del Este, Urugwaj, 31 stycznia 1962 r.)
  12. Podsumowanie
 4. Plany i rzeczywistość inwazji w Zatoce Świń (17 - 19 kwietnia 1961 r.)
  1. Główne założenia tajnej operacji CIA przeciwko rządom Fidela Castro
  2. Próby ośmieszenia i zabójstwa Fidela Castro
  3. Akcja propagandowa
  4. Budowa lotniska i bazy szkoleniowej dla kubańskich emigrantów w Gwatemali (1960 r.)
  5. Problem Kuby podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Nixon-Kennedy w 1960 r.
  6. Opracowanie planu inwazji
  7. Sformowanie kubańskiego rządu emigracyjnego (22 marca 1961 r.)
  8. Zatwierdzenie planu operacji "Pluto" przez prezydenta Kennedyego na początku kwietnia 1961 r.
  9. Charakterystyka Brygady 2506
  10. Położenie samolotów wspierających operację "Pluto"
  11. Atak lotniczy na statki floty inwazyjnej (Zatoka Świń, 17 kwietnia 1961 r.)
  12. Przebieg walk lądowych w rejonie Zatoki Świń 17 - 19 kwietnia 1961 r.
  13. Międzynarodowe skutki inwazji
  14. Podsumowanie
 5. Rola Kuby w karaibskim kryzysie rakietowym (16 - 28 października 1962 r.)
  1. Hipotezy wyjaśniające przyczyny karaibskiego kryzysu rakietowego
  2. Polityka USA wobec rządu Fidela Castro po inwazji w Zatoce Świń (1961 - 1962 r.)
  3. Przygotowania do zainstalowania na Kubie radzieckich pocisków balistycznych
  4. Wykrycie budowy radzieckich baz rakietowych na Kubie (14 października 1962 r.)
  5. Nałożenie przez USA kwarantanny na Kubę 24 października 1962 r.
  6. Amerykański plan bezpośredniej inwazji wojskowej na Kubę
  7. Zakończenie karaibskiego kryzysu rakietowego 28 października 1962 r.
  8. Podsumowanie
 1. Zakończenie
 2. Bibliografia
  1. Dokumenty
  2. Pamiętniki, wspomnienia i przemówienia
  3. Prace ogólne
  4. Monografie
  5. Artykuły
  6. Inne

Copyright © by Paweł Rośczak, 1999